Comunicatul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare cu privire la eficiența Platformelor de Solidaritate cu Moldova

Moldova se găsește într-o situație foarte gravă. Astăzi, toți cetățenii moldoveni sunt loviți de o inflație de peste 35% și suportă dureros creșterea galopantă a prețurilor la energie, la produse alimentare, la utilități și alte servicii, în timp ce dependența extremă a economiei de resurse energetice importate sporește înzecit fragilitatea statului și societății. Sub presiunea șocurilor sociale și economice, populația începe a se îndoi de calitățile guvernării, iar precaritatea veniturilor alimentează nemulțumiri și însărăcire în masă. În aceste condiții, guvernul RM este obligat să răspundă urgent la aceste crize simultane prin politici de compensare a tarifelor, politici de ameliorare a calității vieții care să limiteze ritmurile de extindere a sărăciei extreme și pauperizării populației. Din luna noiembrie, s-au înregistrat deja 500.000 persoane eligibile pentru compensații la gaze naturale pe site-urile deschise de Guvernul RM, însumând fonduri de cca 7,5 mlrd lei (sau 389.000 euro), iar necesitățile reale depășesc 1,2 mlrd euro.

Concomitent, guvernul RM trebuie să aloce cca 450 mln euro pentru procurări de electricitate pe piața liberă, ca alternativă la MGRES, urmare a faptului că regimul separatist a refuzat să furnizeze curent electric consumatorilor din dreapta Nistrului. Asistența externă de urgență este azi singurul colac de salvare pe timp de criză. Notăm că în primele 9 luni ale anului 2022, Republica Moldova a primit deja un volum de 12 ori mai mari asistență externă decât în anul 2021 (802 mln lei). În total, RM a primit 9,67 mlrd lei sub formă de granturi și credite, din care numai 1,94 mlrd lei au fost granturi (asistență nerambursabilă), restul fiind împrumuturi, contractate de guvern. Cel mai mare donator în anul 2022 pentru Republica Moldova este FMI  cu 3,25 mlrd lei, urmat de IDA (Banca Mondială) cu 2,15 mlrd lei, BERD cu 975 mln lei, UE cu 2,46 mlrd lei. Cea mai mare parte din asistența financiară externă a fost vărsată în susținerea bugetului de stat (4,2 mlrd lei), ca soluție de avarie. Din păcate, vulnerabilitatea extremă a populației sărace și criza din sectorul energetic cere guvernului noi forme de asistență de urgență din resurse externe, ceea are ca impact consumarea fondurilor externe pentru nevoi sociale curente, în loc de investiții capitale, lucrări de modernizare a infrastructurii sau stimularea dezvoltării economice la nivelul așteptărilor populației active.

Noi suntem deosebit de recunoscători pentru sprijinul generos și solidar al partenerilor externi, care doresc sincer să ajute Republica Moldova, cetățenii săi și autoritățile statului, să facă față crizelor uriașe prin care trecem în acest moment. Exprimăm recunoștința noastră profundă pentru organizarea celei de-a III Conferințe ministeriale de la Paris, înființate în 2022 la inițiativa miniștrilor de externe ai României, Germaniei și Franței pentru a mobiliza sprijinul comunității internaționale în procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Este datoria noastră să cerem însă tuturor partenerilor externi ai Republicii Moldova, în special co-președinților Platformei de sprijin, Miniștrilor de externe al României, Germaniei și Franței, transparență maximă și acces la informația cu privire la utilizarea acestui sprijin. În particular, cerem Co-președinților Platformei pentru Moldova să faciliteze informații credibile despre:

1) Contabilizarea generală a ajutorului promis la cele 3 reuniuni ale Platformei de sprijin, atât prognozat în ședințele respective, cât și cel oferit până acum;

2) Asigurarea unui nivel maxim de transparență la utilizarea banilor primiți de către Guvernul Republicii Moldova;

3) Anunțarea condițiilor cerute autorităților Republicii Moldova la fiecare etapă de implementare pentru alocarea tranșelor planificate.

Menționăm că aceste solicitări sunt condiții de bază pentru a proteja dreptul fiecărui cetățean al Republicii Moldova de a se informa asupra modului în care susținerea financiară externă este folosită în mod eficient și cuprinzător. Or, transparența sporită stă în ADN-ul guvernărilor democratice cu aspirații europene. Noi considerăm că transparența și implementarea meticuloasă a condițiilor impuse accesării acestor fonduri externe sunt extrem de importante pentru credibilitatea țării noastre.

Este oarecum surprinzător să aflăm că, în acest moment, autoritățile Republicii Moldova nu dispun de o platformă digitală, actualizată, care ar oferi aceste date cetățenilor săi pentru a se informa asupra modului în care sunt colectate și folosite creditele și granturile primite din partea comunității internaționale. Pare cu atât mai misterioasă această lacună cu cât Republica Moldova este privită ca un lider regional al guvernării electronice și în care procesul de digitalizare a informațiilor cu caracter public a evoluat pozitiv.

În sfârșit, dorim să atragem atenția autorităților Republicii Moldova asupra obligației lor de a răspunde la sesizările care le sunt adresate în format public. Este o încălcare grosolană a legislației să ignori în mod deliberat sesizările transmise pe subiecte relevante. În acest context, menționăm că am solicitat clarificări MAEIE asupra modului în care a fost elaborat Planul de acțiuni cu privire la rezolvarea condițiilor enunțate de Comisia Europeană la 23 iunie, 2022, în adresa Republicii Moldova, cu prilejul recunoașterii statutului de țară-candidat pentru aderare la UE, fără a primi clarificările așteptate. Reiterăm cu această ocazie că ne dorim în continuare clarificările care nu au fost date din partea acestui Minister, adăugând că obligația de a asigura monitorizarea și supravegherea folosirii asistenței externe, un deziderat cerut de toți cetățenii.

Cu atât mai mult, ne așteptăm ca de buna administrare a susținerii financiare să fie convinși și plătitorii de taxe europeni, guvernele statelor care oferă asistența solicitată Republicii Moldova, iar transparența și responsabilitatea sunt condiții cheie pentru aderarea la Uniunea Europeană.


Serviciul de Presă al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB)

Așteptăm sugestiile dumneavoastră

Luați legătura cu echipa CUB

logo

SOCIAL MEDIA