Ludmila Armașu - Canțîr

Comitetul Educație

Acest comitet este responsabil pentru elaborarea și promovarea proiectului de țară – Moldova educată, reprezentarea mediului universitar pe dimensiunea reformelor inteligente în educație și oferirea soluțiilor pentru îmbunătățirea vieții tuturor subiecților care fac parte din sistemul educațional moldovenesc.

Statutul partidului

PARTIDUL ”Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) este format în baza asocierii benevole a cetăţenilor Republicii Moldova, fără deosebire de rasă, sex, origine etnică şi confesiune, având idealuri, doctrină şi scopuri comune.

Programul politic

Partidul exprimă voinţa politică şi interesele unor categorii largi de cetățeni, care militează pentru aderarea plenară a statului și societății în structurile politice, economice, sociale și geo-economice ale Uniunii Europene, modernizarea autentică a ţării prin asigurarea condițiilor necesare pentru libertate, democraţie, inițiativa privată, solidaritate, bunăstare, justiție socială, coeziune europeană şi naţională.

logo

SOCIAL MEDIA