Octavian Zelinski

Comitetul Proiecte comunitare

Comitetul Proiecte comunitare reprezintă o inovație pe dimensiunea activității partidelor politice din Republica Moldova – acesta este responsabil pentru suportul primarilor și autorităților publice locale pe dimensiunea elaborării, depunerii și gestionării proiectelor comunitare pentru finanțare națională și internațională.

Statutul partidului

PARTIDUL ”Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) este format în baza asocierii benevole a cetăţenilor Republicii Moldova, fără deosebire de rasă, sex, origine etnică şi confesiune, având idealuri, doctrină şi scopuri comune.

Programul politic

Partidul exprimă voinţa politică şi interesele unor categorii largi de cetățeni, care militează pentru aderarea plenară a statului și societății în structurile politice, economice, sociale și geo-economice ale Uniunii Europene, modernizarea autentică a ţării prin asigurarea condițiilor necesare pentru libertate, democraţie, inițiativa privată, solidaritate, bunăstare, justiție socială, coeziune europeană şi naţională.