Rodica Gramma

Comitetul Sănătate

Acest comitet elaborează proiecte și subiecte pe dimensiunea sănătății publice și creează platforme de susținere, solidaritate și afirmare a medicilor, dar și platforme de apărare a drepturilor pacienților. Dimensiunile prioritare în activitate sunt reformele în domeniul sănătății și extinederea și rețelei largi de medici care sunt susținători ai Coaliției pentru Unitate și Bunăstare.

Statutul partidului

PARTIDUL ”Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) este format în baza asocierii benevole a cetăţenilor Republicii Moldova, fără deosebire de rasă, sex, origine etnică şi confesiune, având idealuri, doctrină şi scopuri comune.

Programul politic

Partidul exprimă voinţa politică şi interesele unor categorii largi de cetățeni, care militează pentru aderarea plenară a statului și societății în structurile politice, economice, sociale și geo-economice ale Uniunii Europene, modernizarea autentică a ţării prin asigurarea condițiilor necesare pentru libertate, democraţie, inițiativa privată, solidaritate, bunăstare, justiție socială, coeziune europeană şi naţională.

logo

SOCIAL MEDIA