Ultimele noutăți

CUB cere Parlamentului retragerea proiectelor de lege privind Serviciul de Informații și Securitate

CUB cere Parlamentului retragerea din procedura legislativă a proiectelor de Lege privind Serviciul de Informații și Securitate

Coaliția pentru Unitate și Bunăstare cere Parlamentului Republicii Moldova retragerea din procedura legislativă a proiectelor de lege privind Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă.

Ambele proiecte (420 și 422) încalcă grav drepturile și libertățile fundamentale ale omului și legalizează un șir de activități de imixtiune în viața privată a cetățenilor. Contrar scopului declarat, autorii proiectelor urmăresc să atribuie unui serviciu nereformat competențe excesive, responsabilități vagi și remedii extrem de limitate de a preveni crearea unui ”stat în stat” al SIS, ferit de controlul parlamentar și judiciar corespunzător.

Opinia Comisiei de la Veneția semnalează un șir lung de lacune legislative și riscuri de a utiliza proiectele de legi menționate în scopuri politici, inclusiv prin acordarea unor prerogative extrem de largi Directorului SIS, care ar putea opera discreționar afectând în acest fel libertățile și drepturile fundamentale ale omului, cu ample consecințe asupra sistemului democratic și constituțional al țării. Riscurile politizării SIS persistă ca urmare a rolului neclar al coordonării Președintelui RM, rolului embrionar al subcomisiei legislative pentru securitate și apărare și, aparent, absenței complete a controlului judiciar asupra măsurilor contrainformative și informative curente. Cu alte cuvinte, astăzi, SIS își scrie singur propriile reguli de activitate și folosește tribuna parlamentară oferită de partidul de guvernământ PAS pentru a-și legaliza pretențiile.

Urmare a unor analize minuțioase a proiectelor și practicilor SIS, CUB consideră inacceptabilă asemenea abordări și își exprimă dezacordul și îngrijorarea profundă în raport cu intenția de a face din SIS, un instrument de influențare și chiar de hărțuire a oponenților politici.

CUB regretă adoptarea precipitată a proiectelor de lege în I lectură, contrar recomandărilor insistente conținute în Opinia Comisiei de la Veneția (cdl-ad (2003)008 din 13 martie, 2023, adoptat în cadrul celei de-a 134 sesiuni plenare. Solicităm majorității PAS să oprească procedura adoptării lor în lectura 2 și retragerea celor 2 proiecte. Proiectele sunt slab concepute și abundă și în actuala lor formulă legislativă de categorii și noțiuni neclare, interpretări ambigue și vagi, care nu corespund criteriilor de „claritate, accesibilitate și previzibilitate” cerute de rigorile tehnicii legislative. Comisia de la Veneția constată riscuri iminente de politizare a SIS și utilizarea sa într-o bâtă în mâinile puterii politice, care va afecta grav libertățile și drepturile cetățenești.

Susținem retragerea proiectelor de lege și regretăm profund faptul că un partid pro-european, deținător al puterii quazi-absolute în stat, de care depinde lansarea procesului de negocieri de aderare la Uniunea Europeană, a putut produce un asemenea proiect de lege defectuos pe un domeniu atât de sensibil și strategic ca siguranța națională, insistând să-l adopte legislativ în ciuda obiecțiilor fundamentale care s-au adus pe marginea lui atât din partea societății civile și a partidelor de opoziție, cât și din partea partenerilor europeni. Reiterăm faptul că singura formulă onorabilă în aceste condiții este retragerea categorică a proiectelor și re-lansarea elaborării unei legi noi conform normelor și procedurilor democratice.

CUB susține progresele democratice autentice și respectul față de libertățile și drepturile omului într-un stat aliniat la normele UE.