Ion Bulgac

CUB Junior

CUB Junior este organizația de tineret a partidului.

Activitatea acesteia se bazează pe 4 piloni de bază:

– lucru în teren și suportul tehnic al activității echipei de seniori a partidului

– lansarea mesajelor politice pentru tineri și educarea valorilor pro europene și promovarea euroatlantică a Republicii Moldova în rândul tinerilor

– desfășurarea proiectelor comunitare pentru a îmbunătăți viața tinerilor aici și acum – educarea tinerilor și conectarea la rețelele europene al tineretului liberal

– educarea tinerilor și conectarea la rețelele europene al tineretului liberal

Statutul partidului

PARTIDUL ”Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) este format în baza asocierii benevole a cetăţenilor Republicii Moldova, fără deosebire de rasă, sex, origine etnică şi confesiune, având idealuri, doctrină şi scopuri comune.

Programul politic

Partidul exprimă voinţa politică şi interesele unor categorii largi de cetățeni, care militează pentru aderarea plenară a statului și societății în structurile politice, economice, sociale și geo-economice ale Uniunii Europene, modernizarea autentică a ţării prin asigurarea condițiilor necesare pentru libertate, democraţie, inițiativa privată, solidaritate, bunăstare, justiție socială, coeziune europeană şi naţională.