CUB califică decizia Ministerului Sănătății de a comasa două spitale din Chișinău drept una pripită și incorectă

Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) apreciază intenția Ministerului Sănătății (MS) de a fuziona IMSP Spitalul de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” cu IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC) ca fiind una pripită, incorectă și insuficient argumentată.

Motivele care sunt prezentate în Nota informativă a MS referitoare la argumentarea fuziunii instituțiilor medicale nu sunt relevante, fiind făcută referire la activitatea spitalelor în perioada pandemiei, când condițiile activității acestora erau restricționate de situația epidemiologică. Mai mult ca atât, Ministerul Sănătății nu a prezentat nici o analiză a cauzelor ineficienței invocate, fiind afirmat eronat că unificarea managementului va îmbunătăți situația, fapt care nicidecum nu este demonstrat.

De asemenea, prin argumentul că la SDMC sunt condiții hoteliere mult mai bune pentru pacienți, în mod logic, presupune intenția ministerului de a transfera pacienții  Spitalului „Toma Ciorba”  în edificiul SDMC, fapt ce contravine tuturor normelor sanitar-epidemiologice prevăzute pentru tratamentul pacienților cu maladii infecțioase și presupune un risc major și prejudicii pentru sănătatea și chiar viața pacienților, dar și a personalului medical. SDMC nu are spațiile și condițiile necesare unui spital de boli contagioase, nu are secție de terapie intensivă, este un spital mono-profil, fără multe alte specialități importante, respectiv, nu este clar cum va crește calitatea actului medical necesar pacienților cu boli infecțioase internați în Spitalul „Toma Ciorbă”.

Ne exprimăm îngrijorarea că în condițiile unui risc demonstrat de apariție a unor pandemii, care pot pune în pericol securitatea țării, Guvernul promovează inițiative care duc la slăbirea serviciului de boli infecțioase din Republica Moldova, în loc să susțină fortificarea și dezvoltarea acestui domeniu. Cu toate că perioada pandemiei a demonstrat multe lacune ale acestui serviciu, Ministerul Sănătății a ignorat solicitările specialiștilor în domeniu și nu a venit cu noi viziuni sau acțiuni concrete pentru dezvoltarea capacităților domeniului de boli infecțioase din țară. Pe când fuziunea pretinsă îi va afecta și mai mult capacitățile.

Totodată, informația expusă în proiectul de Hotărâre de Guvern cu referire la fuziunea celor două spitale nu oferă informații cu referire la planurile ministerului pentru organizarea activității de mai departe a celor două spitale și nici transparență cu privire la planurile existente pentru gestionarea și valorificarea patrimoniului istoric și a terenurilor aflate la moment în gestiunea Spitalului „Toma Ciorbă”.

Atenționăm că inițiativa de fuzionare a celor două spitale nu se regăsește în nici-un document strategic aprobat, nu a fost discutată cu specialiștii din domeniile vizate și provoacă multe întrebări cu referire la scopul real al acestei reforme pretinse, nefiind clarificate beneficiile pentru instituțiile medicale, angajați, dar și pacienți.

Solicităm Guvernului retragerea de pe agendă a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la fuzionarea celor două spitale și inițierea unor discuții largi constructive cu reprezentanții ambelor spitale pentru a identifica soluții adecvate de fortificare a capacităților și dezvoltarea a serviciului de boli infecțioase și a instituțiilor medicale implicate.