Echipa noastră

Ludmila Armașu

Ludmila Armașu-Canțîr, conferențiar universitar, prorector, UPSC„Ion Creangă”. Absolventă
a UPSC„Ion Creangă”(1988), doctor în filologie (Literatură română) (2001), Director
Departament Doctoral și Postdoctoral, UPSC (2001-2015); Președintele Consiliului Științific
Doctoral, UPSC (2015-2020), prorector pentru activitate științifică și relații internaționale,
UPSC(2020-2022), prorector Relații internaționale și cooperare(2022-prezent); Membru al
Consiliului ştiinţific în Şcoala Doctorală Europeană pentru Europa Centrală şi de Est (EDSS);
Profesor asociat al Universităţii din Bucureşti; Expert ARACIS, București (filologie), Expert AȘM, Expert evaluator ANACEC(2015-prezent); Secretar ştiinţific al Comisiei de Experţi în
literatură şi folclor (din cadrul Consiliului Național pentru Atestare și Acreditare)( 2009-2017);
Secretar ştiinţific al Comisiei de Expertiză Unificată în Arte și Științe Umaniste (din cadrul
Consiliului Național pentru Atestare și Acreditare)(2014-2017); Secretar științific al Comisiei
de Experți în filologie ANACEC(2017-2020); membru al Comisiei de Etică a MEC (2020-
prezent); 

Formator al Agenției Universitare Francophone (domeniul legislației doctorale) ;formator al Academiei DW din Berlin (domeniul Educație pentru media). Șef al cabinetului Ministrului Educației și Cercetării (2017, 2020); Membru al Consililului Național pentru cercetarea universitară pentru implementarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (2015); Membru al Grupului de experți pentru elaborarea proiectului de
modificare/completare a Nomenclatorului doemniilor de formare profesională și al specialităților (2015) ; Membru al grupului de lucru în vederea executării prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (2016); Membru al grupului de experți în vederea elaborării Regulamentului de organizare a programelor de postdoctorat (2016) ; multiple formări internaționale în domeniul politicilor educaționale (Franța, Germania, România, Turcia, Coreea de Sud, Africa de Nord) ; coautor și semnatar al Constituției Pedagogice a Europei (Frankfurt, 2016). Peste 100 de publicații(monografii, suporturi de curs, articole naționale și internaționale), Medalia „Pentru contribuții valoroase la extinderea unității europene, Frankfurt, 2016 ; Medalia de Aur, EuroInvent 2022 (coautor manual digital), Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”, AȘM (2021).
 

Așteptăm sugestiile dumneavoastră

Vă încurajăm să ne transmiteți opiniile dumneavoastră.
Luați legătura cu reprezentanții CUB: