Svetlana Guriță

Organizația Națională a Femeilor CUB

Organizația de femei are rolul de a promova politici inclusive pentru femei, egalitatea de șanse, reprezentare proporțională, promovare și dezvoltare de resurse prietenoase echității și garanțiilor de gen, promovarea profesională a femeilor și mediatizarea activităților grupului.

Statutul partidului

PARTIDUL ”Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) este format în baza asocierii benevole a cetăţenilor Republicii Moldova, fără deosebire de rasă, sex, origine etnică şi confesiune, având idealuri, doctrină şi scopuri comune.

Programul politic

Partidul exprimă voinţa politică şi interesele unor categorii largi de cetățeni, care militează pentru aderarea plenară a statului și societății în structurile politice, economice, sociale și geo-economice ale Uniunii Europene, modernizarea autentică a ţării prin asigurarea condițiilor necesare pentru libertate, democraţie, inițiativa privată, solidaritate, bunăstare, justiție socială, coeziune europeană şi naţională.

logo

SOCIAL MEDIA