Pensia europeană trebuie să ajungă la beneficiarii moldoveni

Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) atrage atenția asupra necesității modificării sistemului actual de pensii și adaptarea acestuia la rigorile europene. La momentul actual pensia este o „indemnizație de sărăcie” în Republica Moldova.

Peste 50% din pensionarii agricoli nu ating valoarea pensiei minime, care constituie cu 35% mai puțin decât minimul de existenta a pensionarului. Durata de aflare la pensie aduce pensionarul la valoarea pensiei minime.

Reforma sistemului de pensii nu a eliminat pensiile de elită ce depășesc de câteva ori valoarea salariului mediu pe economie și dimensionează inechitatea și sustenabilitatea. Pensia minimă fiind de 2 lei, iar cea maximă de 200 mii lei. În sistemul de pensii persistă fenomenul de „discriminare generațională și de gen”. Legea pensiei nu a adus o echitate de durată între așa numiții „pensionari noi” și „pensionarii vechi”.

Cuantumul pensiei medii, care este sub minimul de existență a pensionarului, descurajează intenția de contribuție la sistemul de pensii a cetățeanului. Carta Socială a Uniunii Europene obligă statele membre să garanteze 35% din salariul mediu pe economie la valoarea pensiei efective.

Pensia nu corespunde nivelului și standardelor de viață și nu reprezintă o pensie pentru o viață de contribuție. Rata de înlocuire medie la pensie (% din pensie față de salariul mediu) rămâne cea mai scăzută din Europa, reprezentând o lacună reală în contextul cursului european pentru R. Moldova, a grijii și securității sociale.

Indexarea pensiilor este crucială de fiecare dată când inflația crește peste 2%. Mai ales în condițiile în care inflația a depășit 30%. Inflația spulberă tot mai mulți bani din pensia beneficiarului și condamnă populația la sărăcie. Raportarea leului la valuta de referință trebuie să fie un criteriu al indexării pensiilor cetățenilor atunci când are loc devalorizarea valutei naționale, pentru a asigura o pensie corectă pentru beneficiar.

În contextul acestor nedreptăți sociale, CUB atenționează asupra necesității corectării direcțiilor de dezvoltare a sistemului social astfel încât pensia să devină o plată justă și echitabilă în raport cu contribuția cetățeanului. În concluzie:

  1. Valorizarea pensiilor trebuie să atingă limita de 39% raportat la salariul mediu pe economie, conform standardelor europene, care urmează să devină parte integrantă în sistemul de pensii.
  2. Este necesară majorarea cuantumului pensiei medii pentru a acoperi minimumul de existență a populației.
  3. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie să reflecte corectarea injustiției sociale asigurând o viață trăită cu demnitate pentru cetățenii noștri.

CUB elaborează în acest moment un program național de recuperare demografică, care include mecanisme noi de redresare și atenuare a dezechilibrelor sociale. Noi înțelegem cursul european drept un mecanism de eliminare a sărăciei sistemice și redresării vulnerabilităților existente din viața populației, singura busolă care ne călăuzește politic.